My Blogger Tricks All Blogger Tricks Techtunes

+421 903 460 964

  | +421 903 222 040

FORMULÁR

RIADENIE A TLMIE

Máte problémy s riadením ? 

  • zdá sa vám e má volant pri riadení vôu ?
  • poujete búchanie náprav pri prechode aj menšími nerovnosami ?
  • trasie vám volantom pri brzdení, alebo rozbiehaní ?
  • máte pocit e auto "pláva" a nestabilné v zákrutách ?

Odpovede na tieto otázky máte vy. 
My máme pre vás jednoduché a rýchle riešenie vášho problému ! 
Všetky uvedené problémy môu úzko súvisie so stavom kbov, apov, 
tlmiov, ale aj so správnym vyváením pneumatík. 
Ide o vašu bezpenos a preto by ste nemali váha.
Doporuujeme vám v krátkom ase navštívi odborný servis.

Otvracie hodiny

 

 

Pondelok - piatok:

od 8:00 do 17:00

Sobota:

Po dohode

Nedea:

Zatvorené