My Blogger Tricks All Blogger Tricks Techtunes

+421 903 460 964

  | +421 903 222 040

FORMULÁR

PARNÉ ČISTENIE

Ponúkame slu�by kvalitného ru�ného umývania interiérov a exteriérov automobilov pou�itím najmodernejšej profesionálnej parnej technológie.

Pri tepovaní parou sú okrem vy�istenia interiéru odstránené aj rôzne ne�iaduce pachy a alergény v�aka dezinfek�ným ú�inkom pary. Taktie� umyjeme vnútra dverí, prahy dverí, ošetríme tesnenia, plasty, vonkajšie plasty, pneumatiky. Všetko k spokojnosti zákazníka.

 

Nezostanú mi po vytepovaní seda�ky mokré ?

My tepujeme �alúnenie parou, nejedná sa o h�bkové premo�enie vodou, po ktorom sú sedadlá mokré a je potrebné aby schli aj nieko�ko dní ako sa stáva pri tepovaní klasickými tepova�mi. Nestane sa, �e by ste mali z auta bazén a prípadne vám auto zatuchlo. Seda�ky, po�ahy, podlaha �i tapacíry vytepované parou sú po �istení mierne vlhké a doba vyschnutia závisí od aktuálnej teploty a vlhkosti prostredia. V lete interiér vyschne po cca 30min, v zásade je po ukon�ení tepovania v d�ke cca 2hod práce suchý. V chladnejšom období sa doba schnutia pohybuje v rozmedzí cca 1-3 hodiny.

Otváracie hodiny

 

 

Pondelok - piatok:

od 8:00 do 17:00

Sobota:

Po dohode

Nedeľa:

Zatvorené