My Blogger Tricks All Blogger Tricks Techtunes

+421 903 460 964

  | +421 903 222 040

FORMULÁR

KLIMATIZÁCIE

Vá�ení zákazníci, od januára tohto roku sme pre vás zriadili novú slu�bu - plnenie klimatizácií .


Túto slu�bu pre vás vykonávame za vyu�itia najnovšej plnoautomatickej technológie DELPHI. Pred naplnením sústavy sa automaticky skontroluje tesnos� sústavy, stav - konzistencia chladiacej zmesi. Na 100% tak vylú�ime únik kvapaliny pri netesnosti, ktorá sa donedávna nedala vopred otestova�. Naša technológia navyše automaticky pri plnení vymení olej v kompresore klimatizácie. Proces je plne automatický a kompletne s testovaním a plnením trvá cca 1 hod.

Cena kompletného naplnenia aj s farbivom je od 30€ s DPH.
(Farbivo zabezpe�í pri zlyhaní tesnení, prasknutia trubiek, �i iných netesnosti v budúcnosti presné lokalizovanie miesta úniku)

Samozrejme zabezpe�ujeme aj kompletný servis :

  • opravy a renovácie
  • výmena tesnení, trubiek, hadíc
  • výmena chladi�ov klimatizácií
  • diagnostika systémov DELPHI
  • výmena filtrov
  • dezinfekcia vetra�ného systému


NEVÁHAJTE A VYU�ITE NAŠU AKCIOVÚ PONUKU: 

DEZINFEKCIA VETRACIEHO SYSTÉMU PRED KLIMATIZA�NOU SEZÓNOU   od 15€ 
VIZUÁLNA KONTROLA TESNOSTI KLIMATIZÁCIE UV SVETLOM    od 15€TERAZ VÁM PONÚKAME PREHLIADKU VAŠEHO VOZIDLA PRED DOVOLENKOU IBA ZA 24€ s DPH

Otváracie hodiny

 

 

Pondelok - piatok:

od 8:00 do 17:00

Sobota:

Po dohode

Nedeľa:

Zatvorené